Mr N Thomas 
Headteacher

 
Mr D Morley-Davies
Deputy Headteacher

 Mr S Flavell
Assistant Headteacher
 
                       Mr I Parsons 
Assistant Headteacher
 
 Mrs K Jarrett
Assistant Headteacher

  Miss K Webb 
Assistant Headteacher


        
Headteacher: Mr N Thomas                    

                 Assistant Headteacher: Mr S Flavell                                                   Teaching and Learning     

                             sflavell@wintoncommunityacademy.org                                                                  
                 Assistant Headteacher: Mrs K Jarrett
           Teaching and Learning (p/t) - Coaching     

                    kjarrett@wintoncommunityacademy.org                                     


                       
Deputy Headteacher: Mr D Morley-Davies                            
                 Assistant Headteacher:  Mr I Parsons 
                 
Student Development and Well Being        
                                                                
                                   iparsons@wintoncommunityacademy.org 

                  Assistant Headteacher: Miss K Webb    

                         kwebb@wintoncommunityacademy.org